یک برج ۱۲ طبقه با ۸ واحد که در یک زمین با مساحت ۱۹ هزار مترمربع ساخته می‌شود و به طور کلی ۱۱۰۰ واحد را در بر می‌گیرد.