مشخصات پروژه پردیس شرق

پروژه پردیس شرق در زمینی به مساحت نزدیک به ۱۰ هزار متر مربع و زیربنایی در حدود ۹۴ هزار مترمربع در ۱۵ طبقه در حال احداث است.

مساحت زمین

۱۰ هزار متر مربع

مکان

نارمک – تهران