مشخصات پروژه

پروژه افرا متعلق به مرزبانی ناجا می باشد که در منطقه ۲۲ تهران – ضلع شمال غربی دریاچه چیتگر قرار دارد.

مساحت زمین

افرا با مساحت ۵۸۲۰۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۶۰۹۸ مترمربع در حال ساخت است

تعداد طبقات

این برج ۲۲ طبقه دارای ۱۱ طبقه اداری و ۱۰ طبقه مسکونی و تعداد محدودی واحد تجاری می باشد.

تعداد واحدها

۱۱ طبقه فضای اداری مشتمل بر ۱۳۲ واحد و ۱۰ طبقه مسکونی مشتمل بر ۱۲۰ واحد می باشد.

مشخصات کلی

اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره برداری کامل